רחוב אלנבי, ליד בית נורוק אידלזק. צילום משנת 1956.