ראלי צ'ופר. חלומו של כל ילד תל אביבי בשנות השישים והשבעים.