שוק מחפשי העבודה בחזית בית גוטגולד. כיכר מגן דוד. צילום משנת 1941 מתוך אוסף מאטסון.