מבט מהטיילת סמוך לגן לונדון אל ספינת האצ"ל אלטלנה העולה בלהבות. יוני  1948.