תומכי מפ"ם במסע בחירות על אופניים. צילום משנות הארבעים.