בית שיינברג חולש על פינת הרחובות אלנבי וביאליק.  צילום מתוך ספריית הקונגרס.