חורף בתל אביב. חציית רחובות בימים גשומים התאפשרה לעיתים רק באמצעות בעלי תלת-אופן שסיפקו את השירות תמורת תשלום. הצילום כנראה משנות השישים.