רחוב ביאליק בתחילת שנות השלושים. צילום: אברהם סוסקין.