רוכב האופניים בין רכב משוריין בריטי לתלת-אופנוע מוביל אקספרס. צילום משנת 1947.