פינת רחוב אחד בעם ושדרות רוטשילד עם הדליג'נס שחיבר את תל אביב אל יפו. מימין נראה בית יוסף אליהו שלוש.בחזית התמונה עומד תלמיד הגימנסיה רחביה אדיבי (פיינשטיין) בן רחובות שלימים היה ראש עיריית אשקלון בן השנים 1965 -1973. צילום משנת 1911.