כיכר ביאליק ובית העיריה. שנות השלושים. מאוסף יעל ריינר