בנק אנגלו פלשתינה בפינת יהודה הלוי והרצל 1923. לשעבר בית נחמן פלמן. בן לדב דוד ושרה איטה, מחלוצי הפרדסנות ובעלי פרדס פלמן.