בנק אמריקה-פלשתינה ברחוב הרצל 15. נבנה בתחילת שנות העשרים ע"י האדריכל אלכסנדר לוי.