חזית הבית הלבן (רחוב אלנבי 123) בכיכר המושבות. מתוך אוסף מאטסון. צילום משנת 1941 כנראה.